Bakanlar/Çalışma Grubu Toplantıları

Sekretarya tarafından bugüne kadar, Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanların dört toplantısı ve ilgili Bakanlıkların uzmanlarının katılımıyla düzenlenen üç Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Dördüncü Toplantısı 29 Kasım 2019 tarihinde Bişkek'te düzenlenmiştir. Toplantı, Kırgızistan Gençlik İşleri, Fiziksel Kültür ve Spor Devlet Ajansı Başkanı Kanat Amankulov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.  Türk Konseyi Genel Sekreteri  Baghdad Amreyev tarafından yönetilen toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Üye Ülkelerin Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlıklarından üst düzey bürokratlar ile Üye Ülkelerin Bişkek’te kain Büyükelçileri ve Macaristan Başkonsolosu katılmıştır.

Bakanlar konuşmalarında, eğitim, kültürel ve ekonomik açıdan gençliğin taşıdığı değere dikkat çekerek, gençlik ve spor alanında geliştirilen politikaların önemini vurgulamışlardır. Bakanlar ayrıca, Türk Konseyi çatısı altında gençlere yönelik yürütülen program ve projelerin, Türk dili konuşan gençler arasındaki bağları güçlendirmenin, ortak yönleri hakkındaki bilgilerini artırmanın yanı sıra, radikal ideolojilerden etkilenmelerini engellemek için de değerli bir mekanizma oluşturduğunu ifade etmişlerdir.

Türk dili konuşan gençleri aynı çatı altında bir araya getirmek üzere başarılı bir inisiyatif olarak tesis edilen Türk Konseyi Gençlik Platformu'na verdikleri önemi ifade eden Bakanlar,  Platformun faaliyetlerini de her zaman destekleyeceklerini dile getirmişlerdir. Dördüncü Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Festivali ile birlikte Gençlik Platformunun İkinci Genel Kurulunun da 2020’de Kazakistan'da düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, İkinci Genel Kurul toplantısını,  Üye Ülkelerin gençlik STK'larından daha büyük bir katılımla gerçekleştirme yönündeki arzularını dile getirmişlerdir. Türk Konseyi Gençlik Kamplarında ve Festivallerinde Gençlik Platformu üyelerine öncelik verilmesini kararlaştıran taraflar, saygın Uluslararası Gençlik Forumları ile ortaklık yaparak, Platformun uluslararası görünürlüğünü artırma hususunda da mutabakat sağlamışlardır. 

Budapeşte’de kurulan Türk Konseyi Avrupa Ofisi hakkında genel bilgi aktaran Genel Sekreter Amreyev, Avrupa Ofisinin Türk Konseyi STK’ları ile Avrupa’daki gençlik STK’ları arasında daha sıkı ilişkiler kurmak için çalışacağını belirtmiştir.

Çolpon-Ata'daki Türk Konseyi 6. Zirvesinde Devlet Başkanlarının, Genç Liderler Forumlarının düzenli olarak organize edilmesine ilişkin talimatlarına ve Nahçıvan ve Türkistan'daki Birinci ve İkinci Türk Konseyi Genç Liderler Forumlarının başarılı bir şekilde düzenlenmesine dayanarak Taraflar, 2020 yılında Kırgızistan'ın Oş şehrinde Üçüncü Türk Konseyi Genç Liderler Forumu'nun düzenlemesini kararlaştırmışlardır.

Taraflar ayrıca, Beşinci Uluslararası Gençlik Kampının 2020 yazında Azerbaycan’da, Üye Ülkelerden ve diğer kardeş ülkelerden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenmesini karara bağlamışlardır. Türk Konseyi Sekretaryasının önerisi üzerine, Üye Ülkeler ayrıca üye ülkelerin diasporalarından gençlerin de kamplara ve festivallere katılmasının önemini vurgulamışlardır.

Taraflar, Türk dili konuşan gençlerin bağlarını arttırmak ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak üzere,  2020'de Türkiye'de Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında Birinci Gençlik Değişim Programını düzenlemeyi kararlaştırmışlardır. Ayrıca, Türkiye’de 2020’de Gönüllülükle İlgili bir Eğitim Programı’nın düzenlenmesi ve Üye Ülkelerde düzenlenen uluslararası spor etkinliklerinden yararlanacak bir Türk Konseyi gönüllü havuzunun oluşturması karara bağlanmıştır.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Shavkat Mirziyoyev'in, 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de düzenlenen ve Türk Konseyi Zirvesi sırasında Türk Konseyi çerçevesinde düzenli olarak “Genç Girişimciler Forumu” düzenlenmesi ve ilk toplantısının 2020’de Özbekistan’da yapılmasına ilişkin teklifine atıfla, Genel Sekreter Amreyev, Üye Devletlerin yetenekli ve iyi eğitimli gençlerinin girişimciliğe aktif katılımının sağlanmasının önemine değinmiştir. Bu zamanında önerinin önemine değinen Taraflar, Forum'un Üye Ülkelerin genç iş insanlarına, ağlarını geliştirmeleri ve yeni iş fırsatları keşfetmeleri için önemli bir platform sağlayacağını belirtmişlerdir. Taraflar aktif olarak Forum'a yer alma hususunda mutabık kalmışlardır.

Bakanlar, Nisan 2018'de Bakü'de gerçekleştirilen Birinci Türk Üniversite Spor Oyunları'nın başarılı bir şekilde düzenlenmesini takdirle karşılayarak, gençleri güçlendirmek ve onları dost ve barışçıl bir çevreye sahip kılmak için sporu bir diğer önemli alan olarak vurgulamışlardır. Bakanlar, ülkelerinin 2020'de Kazakistan'da düzenlenecek İkinci Türk Üniversite Spor Oyunları'na katılmaya hazır olduğunu yinelemişlerdir.

Taraflar, Çolpon-Ata'daki Türk Konseyi 6. Zirvesi'nde alınan karara göre 2020 yılında Türkiye'de düzenlenecek Dördüncü Dünya Göçebe Oyunlarının (WNG) organizasyonunu ele almışlar. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Örgütler ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ve Türkiye Geleneksel Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Dördüncü Dünya Göçebe Oyunlarının devam eden hazırlıkları hakkında bilgi vermiş ve Sekretaryanın önceki oyunlardan edindiği tecrübeye dayanarak oyunların organizasyonunda Türk Konseyi Sekretaryası'nın desteğini beklediklerini ifade etmiştir. Taraflar, oyunlar sırasında Türk Konseyi Gençlik Platformu üyelerinden ve Türk Konseyi gönüllü grubundan yararlanılması konusunda mutabık kalmışlardır.
Macaristan’ın Almatı Başkonsolosu Ferenc Blaumann yaptığı konuşmada, ülkesinin Türk Konseyi ile ilişkilere önem verdiğinin altını çizerek, Türk Konseyi tarafından düzenlenen gençlik ve spor etkinliklerine katılmaya hazır olduklarını dile getirmiştir.

Bakanlar toplantısından önce, Üye Ülkelerin Gençlik ve Spor Bakanlıklarının uzmanları, Türk Konseyi'nin Gençlik ve Spor programlarını ve projelerini tartışmak ve Bakanlar Toplantısının gündemini hazırlamak için 28 Kasım 2019'da toplanmışlardır.


 
Son Güncelleme: 28.01.2021