Uluslararası Gençlik Kampları

Türkiye ve Kazakistan'ın çeşitli şehirlerinde şimdiye kadar dört Uluslararası Gençlik Kampı düzenlendi. Kamplara yalnızca üye ülkelerden değil, bölge ülkelerinden de 1500'den fazla genç katıldı. Üye Ülkeler, geleceğin genç liderlerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı tarihi, kültürü ve dili paylaşan gençler arasında sosyalleşmeyi teşvik etmek ve aynı zamanda sosyal sorunlara karşı yüksek farkındalığa sahip bir nesil yaratmak amacıyla gençlik faaliyetlerine özel bir vurgu yapmaktadırlar. Bu amaçla şimdiye kadar Türkiye ve Kazakistan'ın çeşitli şehirlerinde dört “Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı” düzenlenmiştir. Kamplara yalnızca üye ülkelerden değil, bölge ülkelerinden 1500'den fazla genç katılmıştır. Kamp etkinlikleri arasında yerel geziler, kültür ve spor faaliyetleri ile günümüz gençliğinin sorunları ve olası çözüm yolları ile ilgili tematik tartışmalar yer almıştır.
 


Ayrıca, Türkiye'de düzenlenen Türk Konseyi gençlik kamplarının planlanması, organizasyonu ve işleyişini ve bunların gençler üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla, Üye Ülkelerden ve Türkmenistan'dan uzmanların katılımıyla Temmuz-Ağustos 2018'de Ankara'da bir Türk Konseyi Gençlik Kampı Çalıştayı düzenlenmiştir. Atölye çalışmasının sonuçları 5 Aralık 2018'de Nur-Sultan'da düzenlenen Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı sırasında kabul edilmiştir. Bir sonraki Gençlik Kampı'nın Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanmakta olup tarihleri konusunda duyuru bilahere yapılacaktır.
Son Güncelleme: 16.02.2022