Bakanlar/Çalışma Grubu Toplantıları

Bugüne kadar Gümrük İdareleri Başkanları'nın yedi toplantısı ve Gümrük İşbirliği Çalışma Grubu'nun on toplantısı, Üye Devletlerin ilgili kurumlarından uzmanların katılımıyla Türk Konseyi çatısı altında  düzenlenmiştir.


 
Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları Yedinci Toplantısı 11 Mart 2019 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana’da düzenlenmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev tarafından yönetilen toplantıya, Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev ev sahipliği yapmış, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili, Sultan Mamasadykov ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, üst düzey hükümet yetkilileri ve Üye Devletlerin kıdemli memurları iştirak etmiştir.
Toplantının evsahibi olarak konukları selamlayan Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Sayın Marat Sultangaziyev konuşmasında Üye Devletler arasında özellikle Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO) sistemi ve e-ticaret kurulmasına yönelik işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır.
Genel Sekreter, taraflara, Türk Konseyi’nin gümrük işbirliği alanında yürüttüğü, Üye Devletlerin Sınır Geçiş Noktalarının (BCP'ler) ziyaret edilmesi, Üye Devletlerin İpek Yolu ve Kervansaray girişimlerine katılımı, Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO) ve transit gümrük işlemleri alanında eğitim programları düzenlenmesi gibi faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca, Hazar Trans-Uluslararası Taşımacılık Güzergâhı (Orta Koridor), Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun inşası gibi bölgedeki transit bağlantılarını ve bağlanabilirliği güçlendirmek için Üye Devletlerin yürüttüğü son girişimlere değinerek, Gümrük İdareleri’nin ticareti kolaylaştırmada ve transit malların düzgün hareket etmesini sağlamadaki önemli rolünü vurgulamıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmail Hüseynov, taraflara gümrük alanında, özellikle kamu-özel ortaklığının geliştirilmesi, ihracat-ithalat işlemlerinin basitleştirilmesi ve gümrük işlemlerinde şeffaflık sağlanması amacıyla yapılan son reformlar hakkında bilgi aktarmıştır. Azerbaycan’ın Türk Konseyi Üye Devletlerinin Gümrük İdareleri arasında çok taraflı işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayan İsmail Hüseynov, Gümrük uygulama alanında işbirliğini öngören ve imzalanmış olan mevcut Mutakabat Zaptının iyi sonuçlar vereceğini ve mevcut işbirliği mekanizmalarına yeni yönelimler getireceğini belirtmiştir.
Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sultan Mamasadykov, Türk Konseyi Üye Devletlerinin mevcut girişimleri çerçevesinde, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve modernizasyonunun sağlanması, ticaret akışının arttırılması için kamu-özel sektör ortaklığının geliştirilmesi konusunda ortak eylemlerde bulunulmasının gerekliliğinin altını çizmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur konuşmasında Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik faaliyetler çerçevesinde gümrük alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekmiştir. Bakan Yardımcısı, İpek Yolu Girişimi ve Kervansaray Projesi'nin başarıları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. 12 Aralık 2018 tarihinde Astana’da düzenlenen Türk Konseyi Gümrük Çalışma Grubu 10.Toplantısında alınan karara değinen Bakan Yardımcısı, Sarp Sınır Geçiş Noktası’nın Türkiye ile Gürcistan arasındaki modernizasyonunun yakın zamanda tamamlandığını ve 1 Mart 2019 tarihinde resmen açıldığını belirtmiş, buna mukabil Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında Ticaret Kervanı Tanıtım Turunu gerçekleştirmeye hazır olduğunu sözlerine eklemiştir.
Toplantıda Taraflar, İpek Yolu Girişimi ve Kervansaray Projesi, Kamu-Özel Ortaklığı, 2019 yılı içinde düzenlenecek eğitim programlarının yanı sıra Türk Konseyi Ticaret Kervanı Tanıtım Turu gibi gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Ayrıca, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi 6. Zirvesi'nde Türk Konseyi Üye Devletlerin Başkanları tarafından teşvik edildiği üzere taraflar, enstrümanları, en iyi uygulamaları ve kapasite geliştirme programlarını kullanarak Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, otomasyonu, modernizasyonu, standardizasyonu ve uyumlaştırılması yoluyla bölgesel entegrasyon çabalarını arttırmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
Toplantının önemli sonuçlarından biri, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Devletlerinin Gümrük İdareleri arasında Gümrük Muhafazası alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının kabulü ve imzalanması olmuştur. Buna göre Üye Devletler, gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve mücadelesinde işbirliği içinde olacaklardır.

 
Son Güncelleme: 28.01.2021