Siyasi İşbirliği

Üye ülkeler arasındaki siyasi işbirliğinin temel mekanizması her yıl gerçekleştirilen Devlet Başkanları Zirveleridir. Üye ülkeler ayrıca, uluslararası konularda sahip oldukları pozisyonların eşgüdümü ve birbirlerinin adaylıklarını desteklemek suretiyle birçok uluslararası örgüt çatısı altında çok taraflı siyasi işbirliğini derinleştirmektedir.


Üye ülke Dışişleri Bakanları Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında mutaden düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantıları vesilesiyle düzenli olarak biraraya gelmektedir. Bununla birlikte, sözkonusu Bakanlar gündemdeki konuları değerlendirmek üzere çeşitli vesilelerle ilave toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, 2011, 2012 ve 2013 Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı marjında New York’ta ve 2013 Şubat ayında 12. İslam Zirvesi Konferansı marjında Kahire’de gayrı resmi Dışişleri Bakanları toplantıları düzenlenmiştir.

İlaveten, 2013 yılı itibarıyla üye ülkeler arasında düzenli olarak Güvenlik İstişareleri gerçekleştirilmektedir. Güvenlik İstişarelerinin ilk turu Nisan 2013’te Bakü’de üye ülke Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları düzeyinde düzenlenmiş olup, taraflarca “Afganistan hakkında ortak bir tutum kararı” alınmıştır. Sözkonusu karar 26 Nisan 2013 tarihinde Almatı’da düzenlenen Afganistan için İstanbul Süreci Üçüncü Bakanlar Toplantısında Dönem Başkanı Kırgızistan’ın Dışişleri Bakanı tarafından ilan edilmiştir. İstanbul Süreci kapsamında sürdürülen işbirliğinin ilerleyen dönemlerde daha da artırılması hedeflenmektedir. Güvenlik İstişarelerinin ikinci turu 5 Mart 2014’de Astana’da Kazakistan’ın evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Gerektiği hallerde, Türk Konseyi ve ilgili uluslararası örgütlerin toplantıları çerçevesinde üye ülke Dışişleri Bakanlarınca ortak açıklama yapılması uygulaması, Türk Konseyi bünyesinde geliştirilen siyasi işbirliğinin somut örneklerindendir. Bu çerçevede, Afganistan’a ilişkin olarak benimsenen ortak tutumun deklare edilmesinin yanısıra, Türk Konseyi 3. Zirvesi marjındaki Dışişleri Bakanları toplantısında “Mısır’da meydana gelen olaylara ilişkin Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Ortak Bildirisi” yayınlanmıştır. Son olarak Türk Konseyi’nin Dönem Başkanı Ukrayna’nın davetlisi olarak iştirak ettiği Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen AGİT Bakanlar Konseyi 20. Toplantısında bir “Ortak Açıklama” yapılmıştır.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlıkları arasında Türk Konseyi 3. Zirvesi’nde imzalan İşbirliği Protokolü’nün ilgili maddeleri uyarınca, Genç Diplomatlar Ortak Eğitim Programı Türk Konseyi’nin gündemine alınmıştır. Bu çerçevede, başlıca amacı üye ülkelerin diplomatlarını kaynaştırmak olan Türk Konseyi Genç Diplomatlar Birinci Ortak Eğitim Programı 13-25 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’de düzenlenmiştir. Eğitim süresince katılımcılara çeşitli alanlarda uzman akademisyenler tarafından dersler verilmiş, ortak kültürel ve tarihi mirasın izleri Anadolu ziyareti kapsamında birlikte incelenmiştir. Bir sonraki programın Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Türk Konseyi, üye ülkelerde düzenlenen seçimlerin adil, şeffaf ve demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen seçim gözlem misyonu faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Türk Konseyi ortak gözlemci heyetleri 2011 yılında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; 2012 yılında Kazakistan Parlamento seçimlerinde ve 2013 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemcilik faaliyeti gerçekleştirmiştir.