Dış Politika Araştırma Merkezleri arasında İşbirliği

Üye Devletlerin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri arasında işbirliği süreci Türk Konseyi Sekretaryası tarafından başlatılmıştır.Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri arasındaki ilk toplantı, 8 Mayıs 2015’te Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının başkanlığında Stratejik Araştırmalar Merkezinde (SAM Azerbaycan) gerçekleştirildi. Toplantının ardından Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri arasında Mutabakat Zaptı imza töreni yapılmıştır. 
Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri arasındaki ilk toplantıda alınan kararın uygulanmasında Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Türkiye, Türk Konseyi Beşinci Zirvesi'ne yönelik Türk Keneşi Beşinci Zirvesi: Avrasya'da Bölgesel İşbirliğinde Yükselen Bir Aktör” özel yayınını hazırlamış ve beşinci zirvede Devlet Başkanlarına sunmuştur. 
Bu işbirliği süreci çerçevesinde SAM Azerbaycan, diğer Araştırma Merkezlerinden araştırmacılar için staj programı başlattı. Bu staj programı sonucunda ‘Türk Konseyi Ülkeleri: Altyapı, Ticaret, Lojistik ve Ulaşım’ raporu Kasım 2017’deki SAM Azerbaycan’ın İngilizce dilindeki özel yayınında yayımlanmıştır. Bu raporun ortak yazarlığını Sam Azerbaycan’ın Araştırma Ortaklığını yürüten Londra SOAS Üniversitesi’nden Mahir Humbatov ve Beykent Üniversitesinden Doçent Kazım Sarı yürütmüşlerdir. Bu rapor Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan Devletlerinin lojistik ve ulaşım potansiyellerinin araştırılmasını hedeflemekteydi. Ayrıca söz konusu ülkelerin ticari ve ekonomik ilişkilerine, mevcut altyapı projelerine ve yakın gelecekte uygulanması planlanan gelecek vaat eden altyapı geliştirme programlarına ışık tutmaktadır. 
Türk Konseyi ve SAM Türkiye, Altıncı Türk Konseyi Zirvesi vesilesiyle Türk Konseyi Üye Devletlerinin Bağımsızlıklarının yirmi beşinci yıldönümüne adanmış özel bir akademik baskı da yayınlamıştır.
Beşinci toplantı 3 Ekim 2019’da Bakü’de yer alan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde (AIR Center) gerçekleştirilmiştir. Aynı gün, AIR Center “Türk Konseyi: Nahcivan Antlaşmasının 10. Yıl Dönümü” adlı uluslararası konferansı düzenlemiştir. Toplantı ve Konferans sırasında üyeler, aralarındaki işbirliğini derinleştirmenin yollarını konuşmanın yanı sıra, Türk Konseyi’nin daha fazla kurumsallaştırılması ve geliştirilmesindeki problemler ve umutları konu alan, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin geleceğine bakış niteliğinde bir panel düzenlemişlerdir.
Nahcivan Antlaşmasının 10. yıl dönümüne adanmış bir diğer özel yayın Üyelerin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri ve Türk İş birliği Vakıflarının katkılarıyla, Sekreterlik ve AIR Center tarafından çıkarılmıştır.
Altıncı ve son toplantı Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 19 Kasım 2020’de yapılmıştır. 
Katılımcılar, pandeminin muhtemel olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin üstesinden gelme konusuda, faaliyetlerin koordinasyonu, karşılıklı bilgi alışverişi ve yardımlaşmanın öneminin altını çizdiler. Bu bağlamda taraflar, ilişkilerin daha da gelişmesini etkileyen faktörleri kapsamlı bir şekilde analiz etmek üzere Türk Konseyi Üye Devletlerinin araştırma merkezleri arasında yakın işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirttiler. Mevcut şartların istikrarsızlığı ve zorlukların karmaşık yapısı göz önünde bulundurularak, bölgede istikrarın sürdürülmesi için güvenlik alanında işbirliğinin önemini vurgulayan taraflar, ticari ve ekonomik alanda ise Üye Devletlerin ortak ekonomik ve transit taşımacılık potansiyelinin etkin kullanılmasının gerekliliğine dikkat çektiler.
 
Son Güncelleme: 07.11.2021