Dışişleri Bakanları Konseyi

Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanlar'ından teşekkül eden Dışişleri Bakanları Konseyi siyasi işbirliğinin temel organıdır ve Türk Konseyi Zirveleri çerçevesinde düzenli olarak toplanır. 


Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki siyasi işbirliğinin ana mekanizması Devlet Başkanlarının katılımıyla yıllık olarak düzenlenen Zirve toplantılarıdr. Üye Devletlerin Dışişleri Bakanları Zirve kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarında bir araya gelirler. Dışişleri Bakanları Konseyi, karşılıklı ortak çıkarların sözkonusu olduğu konuları görüşmek üzere ilave toplantılarla da bir araya gelmektedir. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlarının gayri resmi olarak toplantıları 2011 yılından bu yana BM Genel Kurulu kapsamında geleneksel olarak yapılmaktadır. 
Dışişleri Bakanlarının bölgemizi ilgilendiren gelişmelere yönelik olarak Türk Konseyi Zirveleri ve diğer bazı uluslararası teşkilatların toplantıları çerçevesinde yapmış oldukları ortak açıklamalar, üye ülkeler arasındaki uyum ve eşgüdümün somut tezahürleridir.
Son Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Türk Konseyi Yedinci Zirvesi çerçevesinde 14 Ekim 2019’da Bakü’de düzenlenmiştir. Buna ek olarak, Türk Konseyi tarihinde bir ilk defa, Ekim 2019’da Devlet Başkanlarının Bakü Zirvesinde aldıkları kararlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi ve Türkiye’de gerçekleşecek olan Zirveye hazırlıkların koordinasyonu amacıyla, Dışişleri Bakanları Konseyi ilk olağanüstü toplantısını 20 Şubat 2020’de Bakü’de gerçekleştirmiştir.
Bu toplantıda Bakanlar, Türk Konseyi'nin mevcut gündemini ele alarak; özellikle çeşitli alanlarda Üye Ülkeler arasında işbirliği fırsatlarının artırılması, işbirliği yapılan ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, Örgütün güçlendirilmesi, Budapeşte Temsilciliğinin faal hale getirilmesi ve Sekretaryanın idari kapasitesinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Bakanlar ayrıca Türk Yatırım Fonunun kurulması, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının tam işler hale getirilmesi ve Üye Ülkelerde altyapı ve ulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi gibi konularda da görüşmelerde bulunmuşlardır. Dışişleri Bakanları ayrıca, Üye Devletler arasındaki işbirliğinin artırılması için uzun vadeli hedefleri belirleyen stratejik bir program hazırlığı üzerinde de çalışmalarda bulunarak, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin gerekli belgeleri imzalamışlardır.
Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 2. Olağanüstü Toplantısı Afganistan'daki durumu görüşmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde 27 Eylül 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Bakanlar, Afganistan'daki son durum ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, kapsayıcı ve temsili bir yönetimin kurulmasını amaçlayan süreçler de dahil olmak üzere, uluslararası toplumun Afganistan'da istikrar ve insani çabalarının çeşitli boyutlarına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Afganistan'ın tekrar terörizm için güvenli bir yer haline gelmesini önleme konusunda koordinasyon ve bu ülkeden artan düzensiz göç akışı riskine karşı, tüm taraflar için insan haklarına saygılı önlemler geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaşmışlardır. Toplantının sonunda Bakanlar, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Afganistan'daki duruma ilişkin Bildiri metnini kabul etmişlerdir.

2013 yılında imzalanan “Dışişleri Bakanlıkları arasında İşbirliği Protokolü”yle taraflar belirledikleri siyasi mekanizmalar ve alanlarda işbirliği içinde çalışmayı kararlaştırmışlardır.

Protokolün PDF formatı aşağıda yer almaktadır. 
/assets/vendor/kcfinder/upload/files/Isbirligi%20Protokolu%20TR(1).pdf
Son Güncelleme: 07.11.2021