Dışişleri Bakanları Konseyi

Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanlar'ından teşekkül eden Dışişleri Bakanları Konseyi siyasi işbirliğinin temel organıdır ve Türk Konseyi Zirveleri çerçevesinde düzenli olarak toplanır. 


Dışişleri Bakanları Konseyi, karşılıklı ortak çıkarların sözkonusu olduğu konuları görüşmek üzere ilave toplantılarla da bir araya gelmektedir. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlarının gayri resmi olarak toplantıları 2011 yılından bu yana BM Genel Kurulu kapsamında geleneksel olarak yapılmaktadır. 
Dışişleri Bakanlarının bölgemizi ilgilendiren gelişmelere yönelik olarak Türk Konseyi Zirveleri ve diğer bazı uluslararası teşkilatların toplantıları çerçevesinde yapmış oldukları ortak açıklamalar, üye ülkeler arasındaki uyum ve eşgüdümün somut tezahürleridir.
Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenli istişareler yoluyla ortak çıkarların yer aldığı uluslararası konulara ilişkin koordinasyon ve yakın işbirliği sürdürülmekte, Üye Ülkelerin uluslararası kuruluşlara adaylıklarının desteklenmesinin yanı sıra Türk Konseyi'nin uluslararası kurumlara gözlemci üyelik başvuruları konusunda da Üye Devletler yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu girişimlerin bir neticesi olarak EİT nezdindeki gözlemcilik statüsü 2018 yılında üç sene süreyle uzatılmış olup aynı statüye BM Genel Kurulu ve İİT nezdinde haiz olunabilmesi yönündeki çabalar devam etmektedir.
2013 yılında imzalanan “Dışişleri Bakanlıkları arasında İşbirliği Protokolü”yle taraflar belirledikleri siyasi mekanizmalar ve alanlarda işbirliği içinde çalışmayı kararlaştırmışlardır.
Protokolün PDF formatı aşağıda yer almaktadır. 
/assets/vendor/kcfinder/upload/files/Isbirligi%20Protokolu%20TR(1).pdf

Son Güncelleme: 28.01.2021