Turizm

Üye ülkelerin sahip olduğu turizm potansiyelinin, devletler arasında oluşturulmaya çalışılan çok boyutlu ve derinlikli işbirliği sürecinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, üye ülke Devlet Başkanları Gebele’de gerçekleştirilen Türk Konseyi Üçüncü Zirvesinde, Türkiye’nin evsahipliğinde düzenlenecek bir Dördüncü Zirvenin “Turizm İşbirliği” temasıyla hayata geçirilmesi talimatını vermişlerdir.


Üye ülkelerin sahip olduğu turizm potansiyelinin, devletler arasında oluşturulmaya çalışılan çok boyutlu ve derinlikli işbirliği sürecinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle, üye ülke Devlet Başkanları Gebele’de gerçekleştirilen Türk Konseyi Üçüncü Zirvesinde, Türkiye’nin evsahipliğinde düzenlenecek bir Dördüncü Zirvenin "Turizm İşbirliği" temasıyla hayata geçirilmesi talimatını vermişlerdir.

Turizm işbirliği kapsamında, üye ülkeler arasında turistik ziyaretlerin arttırılmasının yanısıra tarihi İpek Yolu’nun üzerinde yer alan üye ülkelerin tarihi ve kültürel zenginlikleri ile doğal güzelliklerinin tanıtımı ve Türk dünyasına özgü kültürel ve düşünsel değerlerin, geleneksel elsanatları ile dans ve müziklerinin dünyayla paylaşımı hedeflenmektedir.

Oluşturulan Turizm Çalışma Grubu ilk toplantısını Aralık 2013’te İstanbul’da gerçekleştirmiştir. toplantıda, üye ülkelerin bireysel turizm güzergâhlarının tanıtımının desteklenmesinin yanısıra tarihi İpek Yolu üzerinde ortak turizm güzergâhlarının belirlenmesine özel bir önem verilmiştir.

Bu çerçevede, “Türk Konseyi-Modern İpek Yolu” ortak güzergâhının pilot bir proje olarak başlatılması ve sözkonusu güzergâhın ortak tur paketi aracılığıyla Türk Konseyi üye Ülkeleri ve Üçüncü Ülkeler turizm pazarlarında tanıtılması kararlaştırılmıştır. Ortak tur paketi tanıtımına ilişkin olarak ortak bir tur rehberi hazırlanması hususunda da mutabakat sağlanmıştır. Sürecin işleyişinde kamu ile özel sektör arasında işbirliği gerçekleştirilmesinin yanısıra bölgesel ve uluslararası uzman kuruluşlarla eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır.

13. Uluslararası Azerbaycan Seyahat ve Turizm Fuarı kapsamında üye ülkelerin turizm güzergâhlarını tanıtan Türk Konseyi Birinci Turizm Ortak Fotoğraf Sergisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Fuar marjında 2-6 Nisan 2014 tarihlerinde bir Türk Konseyi etkinliği olarak diğer üye ülkelerin turizm sektör temsilcileri ve medya mensuplarının katılımıyla Azerbaycan’a Ortak Turizm Bilgilendirme Turu düzenlenmiştir. Öte yandan, 3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Bakü’de gerçekleştirilen BM Dünya Turizm Örgütü Avrupa Komisyonunun 57. Toplantısına ve Etkili Turizm Kümelenmesi Geliştirilmesi Seminerine katılım sağlanmıştır.

Turizm Çalışma Grubu İkinci Toplantısı ve Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar Birinci Toplantısı 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bakanlar Toplantısında Turizm alanında Ortak İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Ayrıca, Türk Konseyi-Modern İpek Yolu” isimli ortak tur paketinin planlanmasına ilişkin olarak üye ülkelerin ilgili Bakanlık ve özel sektör temsilcilerinden müteşekkil, Kazakistan’ın önderliğinde, bir Görev Gücü oluşturulması kararlaştırılmıştır. Görev Gücü ortak tur paketinin güzergâhlarının belirlenmesi için 2015 yılında üye ülkelerde alan inceleme ziyaretlerine başlayacaktır.

Öte yandan Bakanlar Toplantısında, Türk Konseyi bünyesinde üye ülkelerin turizmle ilgili özel sektör çatı kuruluşlarının temsil edileceği ortak bir yapı kurulması hususunda mutabakata varılmıştır. İlerleyen dönemde Türkiye tarafından diğer üye ülkeler için hizmet sektöründe mesleki eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, müteakip ortak fotoğraf sergilerinin 2014 Aralık ve 2015 Ocak aylarında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bakanlar İkinci Toplantısına 2015 yılında Azerbaycan’ın evsahipliği yapması öngörülmektedir.