Turizm

Üye ülkelerin sahip olduğu turizm potansiyelinin, devletler arasında oluşturulmaya çalışılan çok boyutlu ve derinlikli işbirliği sürecinde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle,  Türkiye’nin evsahipliğinde düzenlenen Türk Konseyi Dördüncü Zirvesi “Turizm İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilmiştir.


Türk Konseyinin çalışmalarını yürütmekte olduğu başlıca işbirliği alanlardan birisi de turizmdir. Üye Devletler arasında işbirliğinin artırılması ve tarihi İpek Yolu'nun cazip bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesine katkıda bulunulması bu çabaların merkezinde yer almaktadır.
2014 yılında Bodrum'da düzenlenen "Turizm İşbirliği"  temalı "Türk Konseyi 4. Zirvesi" sırasında Devlet Başkanları'nın verdikleri talimatlar uyarınca turizm alanında işbirliği çalışmaları yeni bir ivme kazanmış ve akabinde Türk Konseyi Sekretaryası tarafından "Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi" tasarlanarak, geliştirilmiştir.
Bugüne kadar Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanları 4 defa toplanmış olup ilk Bakanlar toplantısında “Üye Devletler Arasında Turizm İşbirliği Ortak Protokolü”, ikinci Bakanlar toplantısında ise “Üye Devletlerin Özel Sektör Çatı Kurumları Arasında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.  Türk Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesini uygulamak üzere, Üye Ülkelerin önde gelen on bir tur operatörünün yer aldığı Konsorsiyum,  Kırgızistan 'da 2016 yılında düzenlenen Türk Konseyi Turizm Bakanları Üçüncü Toplantısı sırasında kurulmuş ve yine aynı toplantı sırasında "Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi İletişim Stratejisinin Başlangıç Yol Haritası" Turizm Bakanları tarafından onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri'nin (UNWTO) katılımıyla gerçekleşen bahse konu toplantı sırasında ayrıca Konsorsiyumun tur operatörleri, BM Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Küresel Etik Kurallarını imzalamışlardır. Bu gelişmeleri takiben 2018 yılının Ağustos' ayında Astana'da düzenlenen Türk Konseyi Turizimden Sorumlu Bakanlar 4. Toplantısında Bakanlar, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketinin başarılı bir şekilde uygulanmasına ve tanıtımına yönelik çalışmaları takdirle karşılamışlar, dünyadaki yeni turizm trendlerine uyumlu bir şekilde bu projeyi mümkün olan her şekilde daha da geliştirmek için tam desteklerini ifade etmişler ve 2019-2020 dönemi için pazarlama stratejisi ve tanıtım faaliyetlerini onaylamışlardır. Bahse konu projenin hazırlıklarının yanı sıra Türk Konseyinin turizm alanındaki faaliyetleri üzerinde koordinasyonun sağlandığı ve üye ülkelerin Turizm Bakanlıklarından üst düzey uzmanların katılımıyla düzenlenen Turizm Çalışma Grubu ise şu ana kadar 13 defa toplanmıştır. Dördüncü Çalışma Grubu Toplantısından bu yana Üye Devletlerin özel sektör temsilcileri de çalışma grubu toplantılarına katılmakta ve turizm alanında aktif bir rol oynamaktadır. 

 
Son Güncelleme: 27.08.2021