Bakanlar/Çalışma Grubu Toplantıları

Bu güne kadar, Turizmden Sorumlu Bakanların dört ve üye ülkelerin ilgili kurumlardan yetkililerin katıldığı Turizm Çalışma Grubunun onüç toplantısı Türk Konseyi tarafından düzenlenmiştir.Turizm, Üye Devletlerin başlıca işbirliği alanlarından birisidir. Bu bağlamda, 2014 yılında Bodrum'da düzenlenen 4.Türk Konseyi Zirvesi'nin teması “Turizm İşbirliği” ne adanmıştır. Bodrum Zirvesi'nin ardından bu alanda işbirliğini artırma çabaları ivme kazanmıştır. Turizm alanında Üye Devletler arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu geliştirmek için; Dört Bakan ve On Üç Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenmiştir. 5. Bakanlar Toplantısının 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı evsahipliğinde düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Birinci ve İkinci Turizm Bakanlar Toplantılarında “Üye Devletler arasında Turizm İşbirliği Protokolü” ve “Üye Devletlerin Özel Sektör Şemsiye Kurumları Arasında İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Üçüncü Bakanlar Toplantısı, Haziran 2016'da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreterinin katılımıyla Kırgızistan Cholpon-Ata'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Turu Paketi projesinde yer alan Üye Devletlerin tur operatörleri “UNWTO Etik Kuralları”nı imzalamışlardır.

Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar Dördüncü Toplantısı, Ağustos 2018'de Astana'da düzenlenmiş, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketinin dünyadaki yeni turizm trendlerine uygun olarak başarılı bir şekilde uygulanması ve tanıtımı Bakanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bakanlar bu projeyi mümkün olan tüm kanallarla daha da tanıtmak için tam desteklerini ifade etmişler ve 2019-2020 dönemi için pazarlama stratejisi ve tanıtım faaliyetlerini kabul etmişlerdir.  
Son Güncelleme: 28.01.2021