Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi

Türk Konseyi, turizm alanındaki faaliyetleri kapsamında, üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan arasında ve bölgede işbirliğini arttırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Konseyin bu sahadaki çalışmalarının ana eksenini, Türk Devletlerinin üzerinde yer almakta olduğu tarihi İpek Yolu’nun tanıtılması ve dünya turizm standartlarına uygun bir şekilde geliştirilmesi oluşturmaktadır.  



Türkiye Konseyi'nin "Turizm İşbirliği" temasıyla 2014 yılında Bodrum’da gerçekleştirilen Dördüncü Zirvesinde üye ülkelerin Devlet Başkanları tarafından verilen turizm alanında ortak bir ürün geliştirilmesi yönelik talimatları doğrultusunda, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesinin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Türk Konseyi üye ülkeleri ve daha geniş coğrafya boyunca uzanan İpek Yolu'nun tarihi ve kültürel önemi hakkında küresel farkındalık yaratmak üzere kurgulanmıştır.

2014 yılında İstanbul’da, 2015 yılında Bakü’de ve 2016 yılında Issık Göl’de düzenlenen Bakanlar toplantılarında alınan kararlar ve uzmanlar düzeyinde bu güne kadar gerçekleştirilen 11 çalışma grubu toplantısında yürütülen çalışmalar ile üye ülkelere yapılmış olan saha ziyaretleri neticesinde Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin güzergahı ve projenin hayata geçirilmesine ilişkin atılması gereken adımlar belirlenmiştir. 

Projeyi uygulamak üzere, Üye Ülkelerin önde gelen 11 tur operatörünün yer aldığı Konsorsiyum 2016 yılında kurulmuştur.  2016 yılında düzenlenen Türk Konseyi Turizm Bakanları Üçüncü Toplantısı sırasında "Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi İletişim Stratejisinin Yol Haritası" Turizm Bakanları tarafından onaylanmıştır. Ayrıca yine aynı toplantı sırasında Konsorsiyumun tur operatörleri, BM Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Küresel Etik Kurallarını imzalamışlardır.  Nitekim, Türk Konseyi ve UNWTO, 2015 yılında iki kurum arasında imzalanan Mutabakat Zaptı temelinde yakın bir işbirliği içerisindedir. 

Nisan ve Mayıs 2017 tarihlerinde 59 gazeteci, uzman ve uluslararası tur operatörlerinin temsilcilerinin katılımıyla Ortak Tur Paketinin iki tanıtım ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlere ABD, İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya, İran, Singapur, Fransa, Almanya, Avusturya, Katar, Polonya’nın yanısıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye gibi 16 farklı ülkeden katılımcılar iştirak etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin tanıtım ziyaretlerinin ana sponsorluğunu Türk Havayolları üslenmiş, Air Astana ve Azerbaycan Havayolları da gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. 

15 gün süren sözkonusu rehberli tur, meraklı turistlere tarihi ve modern İpek Yolu boyunca en önemli yerleri keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Misafirler dört ülkeyi birden ziyaret edebilecekleri gibi,  ikili ya da üçlü kombinasyonlarla söz konusu ülkeleri gezebileceklerdir. Turun satışları, çalışmaları tamamlanmak üzere olan http://www.modernsilkroadtour.com/ adresinden gerçekleştirilecektir. 


Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi, aynı zamanda, Güney-Güney ve üçgen işbirliğine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunan bir kalkınma projesidir. Bu çerçevede, Türk Konseyi'nin aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan %50’sinden fazlası kadın 1000'den fazla turizm çalışanına günümüze kadar hizmet sektöründe eğitim verilmiştir. Sözkonusu mesleki eğitimler, BM’nin ilgili uzmanlık kuruluşlarınca örnek uygulama olarak gösterilmektedir. Nitekim, BM Genel Kurulu’nun 72. oturumu marjında, 25 Eylül 2017 tarihinde New York'ta tanıtımı gerçekleştirilen Türk Konseyi ile Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC) “Eylem halinde Güney-Güney: Türk Konseyi Bölgesel ve Küresel Kalkınmayı Teşvik Etmek için Güney-Güney İşbirliğini Nasıl Kullanmaktadır”  başlıklı ortak raporunda bahsekonu eğitim başarılı bir kapasite geliştirme çalışması olarak değerlendirilmektedir.  



Öte yandan, Türkiye’nin evsahipliğinde  BM Güney Güney İşbirliği Ofisi tarafından 27-30 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Küresel Güney Güney Kalkınma Fuarı  kapsamında Türk Konseyi İpek Yolunun çekici bir turizm güzergâhı haline dönüştürülmesi hususunda farkındalık yaratmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Ortak Tur Paketinin güzergâhlarının yer aldığı Modern İpek Yolu konulu fotoğraf sergisi ve UNOSSC ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği yüksek düzeyli turizm toplantısı bu yönde atılan adımlar arasındadır. 

Ayrıca, Türk Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında sağlanan mutabakat kapsamında uluslararası arenada başarılı uygulama örneği olarak değerlendirilen Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin Türkiye’deki ulusal ve Türkiye’nin katıldığı seçilmiş uluslararası fuarlarda Türkiye’ye ayrılan alan içerisinde Sekretarya’ya bir stant sağlanması marifetiyle tanıtılması kararlaştırmıştır. Benzer uygulamaların diğer üye ülkeler tarafından da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda,  İspanya’daki FİTUR ile  İstanbul’daki EMİTT’de ve New York’taki New York Times Travel Show’da sözkonusu Ortak Tur Paketi turistlere ve uluslararası tur operatörlerine tanıtılmış olup, tanıtım faaliyetlerine çeşitli platformlarda devam edilmektedir.


 
Son Güncelleme: 28.01.2021