Proje Direktörleri

Ali ÇİVİLER

Ali ÇİVİLER

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Sabancı Üniversitesi’nde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmıştır. 2008’de Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, 2008-2009 arasında Protokol (Resmi Ziyaretler, Tören, Güven Mektubu ve Mesaj) Dairesinde Aday Meslek Memuru, 2010-2011 arasında T.C. İslamabad Büyükelçiliği’nde Ataşe, Üçüncü ve İkinci Katip olarak görevde bulunmuştur. 2011’de T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde İkinci Katip, 2012’de Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı ve Orta ve Merkezi Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı’nda İkinci Katip olarak görev yapmıştır. 2013’te Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. 2014`te Başkatip olmuştur. aciviler@turkkon.org
Zhyldyz UZAKOVA

Zhyldyz UZAKOVA

Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunu. Kırgız Devlet Milli Üniversitesi’nde İktisat bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Sonra aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora öğretimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamış, 2002-2009 yılları arasında İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakan Danışmanı olarak göreve başlamıştır. 2009-2014 yılları arasında Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde Müsteşar görevinde bulunmuş ve Kasım 2014 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. zuzakova@turkkon.org
Ceyhun ŞAHVERDİYEV

Ceyhun ŞAHVERDİYEV

Bakü Devlet Üniversitesi, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinden LLB and LLM dereceleri ile mezun oldu. Kanada Carleton Üniversitesi Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulu'ndan Uluslararası İlişkiler alanında Master derecesi bulunmaktadır. 2000 yılında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalar Bölümü'nde büro memuru olarak çalışmaya başlamış ve üç yıl boyunca Ataşe ve Üçüncü Katip olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanada Büyükelçiliği'nde Üçüncü Sekreter olarak atanmış ve 2009 yılı sonuna kadar İkinci Sekreter ve daha sonra da Siyasi ve Ekonomik İşleri kapsayan Birinci Sekreter olarak görev yapmıştır. 2010-2014 yılları arasında, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı İkili Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalar Dairesinde Birinci Katip ve Daire Başkanı olarak çalışmıştır. 2014 yılında Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalar Dairesinde Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2017 yılında Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. ceyhun@turkkon.org
Özge PAN

Özge PAN

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Strazburg (Robert Schuman) Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Tarihi ve Bölgesel Bütünleşme Süreçleri alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2009 yılında Avrupa Konseyi’nin AB ile İrtibat Bürosu’nda stajını yapmıştır. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2012 arasında Protokol (Resmi Ziyaretler, Tören, Güven Mektubu ve Mesaj) Dairesinde Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru ve Ataşe, 2012-2015 arasında T.C. Beyrut Büyükelçiliği’nde Ataşe ve Üçüncü Katip, 2015-2017 arasında ise T.C. Paris Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip ve İkinci Katip olarak görev yapmıştır. 2017’de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. ozgepan@turkkon.org

Faruk CUMAYEV

Faruk CUMAYEV

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Kore Cumhuriyeti, Seul Ulusal Üniversitesi, Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünde Uluslararası Gelişim Politikaları Yüksek Lisans derecesi almıştır Halen Kore Cumhuriyeti Kyung Hee Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde doktora adayıdır. 2004 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde danışman olarak başlamış, daha sonra baş danışman pozisyonuna terfi etmiştir. 2010 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dairesi Başkanlığı'na ikinci sekreter olarak atanmıştır. 2011-2015 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kore Büyükelçiliği'nde iktisadi ve ticari işler konusunda ikinci sekreter ve birinci sekreter olarak görev yapmıştır. 2016 yılında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dairesinde birinci sekreter görevini üstlenmiştir. 2018'de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. farrukh@turkkon.org
Ersin AYDOĞAN

Ersin AYDOĞAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2009 yılında mezun olmuştur. 2009’da Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, 2010’da Konsolosluk ve Hukuk İşleri Dairesi’nde Aday Meslek Memuru, 2010-2011 yılları arasında Bakan Özel Müşavirliği’nde Aday Meslek Memuru ve Üçüncü Katip, 2012 yılında Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı’nda Üçüncü Katip olarak görev yapmıştır. 2012-2014 yıllarında T.C. Cakarta Büyükelçiliği’nde, 2014-2017 yılları arasında ise T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde İkinci Katip; 2017-2018 yıllarında T.C. Pretorya Büyükelçiliği’nde Başkatip olarak bulunmuştur. 2018 yılında Batı ve Orta Avrupa Ekonomik İşler Dairesi’nde Başkatip olarak göreve başlamasının akabinde, 2019’da Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. ersinaydogan@turkkon.org

Almatkhan KALI

Kazakistan Yönetim, Ekonomi ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Siyaset Bilimi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Diplomatik kariyerine Pakistan İslam Cumhuriyeti'nde kain Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde Ataşe olarak başlamıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Asistanı ve Asya ve Afrika Dairesinde İkinci Katib olarak görev yapmıştır. 2019 yılında Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. almatkhan@turkkon.org

Bobur TAGAEV  

Özbekistan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Uluslararası hukuk alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 2010-2012 yıllarında Özbek Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi 2 No'lu Akademik Lise'de hukuk öğretmeni olarak çalışmıştır. 2012 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Antlaşmalar-Hukuk Dairesinde, Üçüncü Katip, olarak göreve başlamıştır. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanmış, Kültür ve İnsani İşbirliği İkinci Katibi olarak görev yapmıştır. Ekim 2020'de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. uzbdirektor@turkkon.org

Shokirjon RAKHMATOV 

Özbekistan Dünya Ekonomi ve Diplomasi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Fakültesi'nden LLB ve LLM derecelerine sahip olarak mezun olmuştur. Kore Cumhuriyeti, KDI Kamu Politikası ve Yönetimi Okulu'nda Kamu Politikası Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2009-2011 yılları arasında özel şirketlerde hukuk danışmanlığı yapmıştır. 2011 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Antlaşmalar-Hukuk Dairesinde diplomatik kariyerine başlamıştır. 2018 yılında Dışişleri Bakanlığı Antlaşmalar-Hukuk Dairesi İkili Antlaşmalar Daire Başkanlığına terfi etmiştir. Kasım 2020'de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. rakhmatov@turkkon.org

Mali ve İdari İşler Müdürü

Sedat Haydar SEVER

Sedat Haydar SEVER

Ankara Özel Yenişehir Lisesi ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu, 1991’de Resmi Ziyaretler ve Törenler Dairesi’nde Aday İdari memur olarak göreve başlamış, 1994’de Bratislava Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, 1998’de PERD – Sicil Şubesi’nde İdari Memur, 2000’de Vilnius Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, 2005’de Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde Uzman, 2007’de Moskova Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, İkinci Katip olarak görevlerde bulunmuş ve 2011’de Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. ssever@turkkon.org

Danışman

Aziza KAZANTAYEVA-SAYLAK

Aziza KAZANTAYEVA-SAYLAK

Uluslararası İşletme Üniversitesi (Almatı) Finans ve Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Orta Asya Amerikan Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmaktadır (Bişkek, Kırgızistan). 2008-2010 tarihleri arasında Fintex Grubu'nda Pazarlama Müdürü Asistanlığı yaptı. Eylül 2013-2016 tarihleri arasında GLS International Kırgızistan’ın Finans Bölümünde finans müdürünün asistanı olarak görev yaptı. Ocak 2019'da Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında danışman olarak çalışmaya başladı. azizasay@turkkon.org

Araştırma Uzmanı

Burcu KORKMAZ

Burcu KORKMAZ

İSTEK Belde Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü mezunu, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yüksek Lisans programı. 1996 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2000-2010 yılları arasında ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasında Genel Sekreter Asistanlığı ve Proje Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2010 tarihinden beri Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında araştırma uzmanı olarak görev yapmaktadır. burcukorkmaz@turkkon.org

Sekreterlik

Milena YAKARLAR

Milena YAKARLAR

Azerbaycan - Bakü’de İngilizce eğitim veren 189 no.lu ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim görmüştür, Moskova Devlet Bölge Üniversitesi Filoloji Bölümü, Rus Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olmuş, Leningrad/ SSCB teknik Koleji ve Leningrad Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde ileri düzey İngilizce kurs programlarına katılmıştır. St. Petersburg’da / Rusya devlet dairesinde 5 yıl muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2000-2010 yılları arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasında Genel Sekreter’in Sekreteri olarak görev yapmıştır ve Kasım 2010 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında Sekreter olarak göreve başlamıştır. myakarlar@turkkon.org
Çiğdem ATSIZ

Çiğdem ATSIZ

Uludağ Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Bölümü mezunu. 1991-2001 yılları arasında İMKB`de yatırım uzmanı ve borsa temsilcisi olarak görev yapmıştır. 2001-2004 yılları arasında yaşadığı Kırgızistan’da, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nde özel kalem müdürü olarak çalışmıştır. 2005-2012 yılları arasında İMKB`de borsa temsilcisi, yatırım uzmanı ve borsa işlemler müdürü olarak görev yapmıştır. Şubat 2012`den itibaren Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında Genel Sekreterin Sekreteri olarak göreve başlamıştır. cigdemtansug@turkkon.org

Arşiv Sorumlusu

Recai GÜNEYRecai GÜNEY

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur.  İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi Programında yüksek lisansını tamamlamıştır.  Aralık 2020 itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında arşiv sorumlusu olarak çalışmaya başlamıştır. recai@turkkon.org
 

Resepsiyon Görevlisi 

Merey AITENOVA 

Çimkent Teknik Koleji (Kazakistan), Bilgisayar Tekniği ve Programlama bölümünden mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Büro Yönetimi ve Sekreterlik,  Global Enstitü tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sekreterlik alanlarında eğitim almıştır. Ağustos 2020 itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında resepsiyon görevlisi olarak göreve başlamıştır.Teknik Personel

Mustafa KALDIRIM Mustafa TUHAN
Mustafa KALDIRIM                                                         Mustafa TUHAN
Yasin CİCİK Sezai AYDOĞAN
Yasin CİCİK                                                                   Sezai AYDOĞAN

Güven İŞGÖREN
Güven İŞGÖREN