Uluslararası Ortaklar

DSÖ

DSÖ

TDT, küresel ölçekte Devlet Başkanları düzeyinde COVID-19 pandemisi Zirvesi düzenleyen ilk uluslararası kuruluştur. Zirvede, Devlet Başkanları Teşkilat ile DSÖ arasında yakın işbirliğinin gerekliliğine özel bir vurgu yapmıştır. 
İİT

İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, uluslararası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır.
EİT

EİT

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye, İran, Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri'nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür.
AGİT

AGİT

Güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik iş birliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuş teşkilattır.
UNDP

UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler'in küresel kalkınma ağı oluşturmak için kurduğu bir programdır. İnsanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlar.
UNWTO

UNWTO

UNWTO, Birleşmiş Milletler tarafından turizmi geliştirmek ve teşvik etmek için görevlendirilmiş uluslararası bir örgüttür.