DSÖ

TDT, küresel ölçekte Devlet Başkanları düzeyinde COVID-19 pandemisi Zirvesi düzenleyen ilk uluslararası kuruluştur. Zirvede, Devlet Başkanları Teşkilat ile DSÖ arasında yakın işbirliğinin gerekliliğine özel bir vurgu yapmıştır. 


TDT, pandeminin patlak vermesinden bu yana Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile de yakın temas halindedir. 
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 10 Nisan 2020'de düzenlenen Türk Konseyi Olağanüstü Video Konferans Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ayrıca 28 Nisan 2020'de Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısında ve 30 Ekim 2020'de Türk Konseyi Sağlık Bilim Grubu 4. Toplantısında katılımcılara hitap etti. 
TDT ilk kez 14 Eylül 2020'de DSÖ Avrupa Bölge Komitesi'nin 70. oturumuna ortak olarak katılmış ve Genel Sekreter, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin Avrupa Çalışma Programı (2020-2025): "Avrupa'da Daha İyi Sağlık İçin Müşterek Eylem" kapsamında temel hedeflerden biri olarak sağlıkla ilgili bölgesel çok taraflı kurumlar ve mekanizmaların çabalarını birleştirme önerisine desteğini vurgulayan bir açıklama yaptı.
Genel Sekreter ve DSÖ Bölge Direktörü, iki kuruluş arasındaki ilişkileri kurumsal bir çerçeveye oturtmak ve gelecekteki katılımlar için yasal temel oluşturmak amacıyla 11 Eylül 2020'de bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı. 
TDT ile DSÖ arasında işbirliği fırsatlarını görüşmek ve iki kuruluş arasında imzalanan Mutabakat Zaptı Muhtırası temelinde bir Eylem Planı geliştirmek için Genel Sekreter, 30 Kasım-1 Aralık 2020 tarihlerinde Kopenhag'daki DSÖ Avrupa Bölge Ofisini ziyaret etti.
Taraflar, COVID-19 salgınıyla mücadelenin yanı sıra Mutabakat Zaptı ve 2020-2025 Avrupa Çalışma Programının uygulanmasındaki kararlılıklarını ve dayanışmalarını yeniden teyit ettiler.
Ayrıca sağlık profesyonelleri için çevrimiçi eğitim programları düzenlemeyi, Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün (2005) uygulanmasını hızlandırmayı, yüksek aşı kapsamını iyileştirmeyi, veri ve sağlık bilgi sistemleri için kapasite geliştirmeyi, temel sağlıkta dijital sağlığı güçlendirmeyi ve aynı zamanda Üye ve Gözlemci Devletlerin başkentlerindeki DSÖ Temsilcileri ile birlikte yeni DSÖ İşbirliği Merkezleri belirleme prosedürlerini başlatmayı kararlaştırdılar. 
İki kuruluş arasındaki yakın işbirliğinin bir sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Türk Konseyi Sağlık Bilimleri Grubu Başkanı da Türk Konseyi temsilcisi olarak Pan-Avrupa Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Bilim Danışma Kurulu'nun çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.
Taraflar halihazırda taslak Eylem Planı'nın sonuçlandırılması ve uygulamaya başlaması üzerinde çalışmaktadırlar. 
 
İLİŞKİLİ HABERLER