İİT

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile hukuki ilişki kurulması, Türk Konseyi'nin uluslararası işbirliği alanında üstlendiği çabaların ana odak noktalarından biri olmuştur. 


13. İslam Zirvesi Konferansı Nihai Bildirisi'nin 201. maddesinde, Konferansın “gelecekte hukuki bir ilişki yaratmak amacıyla Konsey ile İİT arasında işbirliği tesisini memnuniyetle karşıladığı” ifade edilmektedir. 
Türk Konseyi, 18 Nisan 2016 tarihinde İİT'nin İstanbul'daki bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalamıştır. 
Ayrıca, 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Taşkent'te gerçekleştirilen 43. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın nihai kararında, İİT Üye Devletlerinin Dışişleri Bakanlarının “İİT ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmasını memnuniyetle karşıladıkları”, ifade edilmiştir. 
Yukarıda belirtilen İİT kararlarının ardından, Mutabakat Zaptı, 10 Eylül 2017 tarihinde Astana'da düzenlenen Birinci İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi marjında her iki kurumun Genel Sekreteri tarafından imzalanmıştır. Belirtilen Mutabakat Zaptı, iki kuruluş arasındaki mevcut işbirliğini somut projelerle güçlendirmenin önünü açan bir adımdır. 
Türk Konseyi’nin, aynı zamanda İİT üyesi olan Üye Devletlerinin desteği ile önümüzdeki dönemde gözlemci statüsünü alması beklenmektedir. 
Bunlara ilave olarak, Teşkilat halihazırda İslam Kalkınma Bankası ile belirli bölgesel projeler üzerinde ortaklık tesisi üzerinde çalışmaktadır.
İki Genel Sekreter, Teşkilatlarının güncel çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, tüm üyeleri aynı zamanda İİT üyesi olan TDT ve İİT’nin İslam Dünyasında barış, istikrar ve kalkınmayı güçlendirmek için gelişmiş bir ortaklık kurabileceklerini belirttiler.
İki Teşkilatın geniş kapsamlı bir işbirliğini teşvik edebileceğini vurgulayan taraflar, hem Avrasya kıtasında hem de İslam dünyasında, özellikle Avrupa, Orta Asya ve Kafkaslar'da uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine ortaklaşa hizmet edebileceğini bildirdiler.
TDT ve İİT Başkanları, kurumları arasındaki işbirliği seviyesinin yükseltilmesi ihtiyacının altını çizdiler ve iki Teşkilat arasındaki ilişkilerin yasal çerçevesini güçlendirmeye yönelik adımlar atılmasını kararlaştırdılar.
 
İLİŞKİLİ HABERLER