Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayını Diplomasi Dünyası Dergisi Türk Konseyi Özel Sayısı

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayını Diplomasi Dünyası Dergisi Türk Konseyi Özel Sayısı

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yayını olan Diplomasi Dünyası Dergisi, Türk Konseyi Sekretaryası ile işbirliği içinde, Azerbaycan'ın Türk Konseyi Başkanlığı'na ithafen Özel bir sayı yayınlamıştır.
Özel sayı, Türk Konseyi’nin yasal çerçevesi, işbirliği alanları ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla ilişkileri hakkında genel bilgileri içermektedir.
Dergide ayrıca Genel Sekreter Baghdad Amreyev’in yanı sıra Türk Konseyi’nin ilgili ve bağlı kuruluşlarının başkanlarının makalelerine de yer verilmektedir.
Genel Sekreter Amreyev, “Azerbaycan Dönem Başkanlığı zarfında Türk Konseyi’nin Artan Etkisi” başlıklı yazısında, Teşkilatın Azerbaycan Başkanlığı dönemindeki faaliyetleri, özellikle 15 Ekim 2019 tarihinde Azerbaycan'da gerçekleştirilen Türk Konseyi 7. Zirvesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in girişimiyle “COVID-19 salgınıyla mücadelede Dayanışma ve İşbirliği” temasıyla 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk Konseyi'nin tarihindeki ilk Olağanüstü Zirvesi'nin sonuçlarına değinmektedir.
Genel Sekreter kaleme aldığı yazıda ayrıca, Türk Konseyi’nin ve Türk Dünyasının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak konusundaki haklı davasında her zaman desteklediğini, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki tüm topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak geri çekilmesini talep ettiğini, sivilleri hedef alan saldırıları şiddetle kınayarak, 44 gün süren Vatan Muharabesi sırasında Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etmiştir.
Genel Sekreter, son olarak, Türk Konseyi’nin ve Üye Devletlerin 2020 yılında hem güvenlik hem de toplum sağlığı tehditlerine karşı verdiği hızlı ve ortak yaklaşımın, Türk Dünyasındaki artan işbirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu, uluslararası kriz ve zorluklara karşı tek ses halinde hareket etmenin ve bölgesel dayanışmanın artan önemini teyit ettiğini belirterek, bu bağlamda bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayan Teşkilatın rolünü güçlendirdiğini ifade etmiştir.
Diplomasi Dünyası Dergisinin Özel Sayısı aşağıdaki PDF formatta yer almaktadır.