ÖZEL YAYIN - Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın Bağımsızlığının 25.Yılı ve Türkiye`nin Türk Bölgesinde Kalkınma ve İşbirliğine Katkısı

ÖZEL YAYIN - Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın Bağımsızlığının 25.Yılı ve Türkiye`nin Türk Bölgesinde Kalkınma ve İşbirliğine Katkısı

Türk Konseyi çerçevesindeki işbirliği kapsamında ve Türk Konseyi Üye Ülkeleri Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri Üçüncü ve Dördüncü toplantılarda alınan kararların uygulanmasına yönelik olarak Türk Konseyi Sekretaryası ve Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından “Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılı ve Türkiye`nin Türk Bölgesinde Kalkınma ve İşbirliğine Katkısı” başlıklı özel bir yayın Türk Konseyi Altıncı Zirvesi onuruna yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere, bağımsızlıklarından bu yana, Türk dili konuşan devletler devlet kurma, ulus inşası ve ulusal kimlik oluşturma süreçlerinde dikkate değer başarılar elde etmişlerdir. Aynı zamanda, piyasa ekonomisine geçiş için otuz yıldan kısa bir süre içinde sağlam adımlar atmışlardır. Bu ortak yayında okuyacağınız makaleler, bu kısa süre zarfında Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan`ın başarılı bir şekilde kat ettiği politik ve ekonomik yolların yansımasına katkıda bulunacaktır.
Yayında Türk yazarlara ait makaleler, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletleri arasında 1991 yılındaki bağımsızlıklarından bu yana, siyasal ve ekonomik ilişkilerin gelişimine, yıllar içinde Türk Dünyasına yönelik fikirlerin evrimleşmesine ve bölgede farklı konularda gelişecek işbirliği imkânlarına odaklanmaktadır.
Yayında yer alan makaleler, bağımsızlıklarından bu yana Türk dili konuşan devletlerdeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin özelliklerini ayrıntılandıran, kapsamlı ve analitik bilgiler sunarken bir yandan da bu gelişmelerin Türk Konseyi`nde bölgesel işbirliğinin daha da artırılması için elverişli bir ortam oluşturduğuna dikkat çekmektedir.
Özel Yayın PDF olarak aşağıdaki linkte yer almaktadır: